Quản lý đào tạo trường đại học làm sao để đạt hiệu quả cao nhất? Có phần mềm quản lý sinh viên & giảng viên nào vừa chính xác vừa tiết kiệm cho nhà trường không? Bài viết sau đây sẽ giúp các nhà quản lý đào tạo đi tìm giải pháp tối ưu cho nhà trường.

blank
Quản lý đào tạo trường Đại học – 1 cách quản lý đơn giản, hiệu quả

Quản lý đào tạo trường đại học là gì?

Quản lý đào tạo trường đại học là một chức năng quan trọng trong các trường đại học, giúp tham mưu cho hiệu trưởng khi xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường; tổ chức đào tạo, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh;công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

blank
Quản lý đào tạo trường Đại học – 1 cách quản lý đơn giản, hiệu quả

Quản lý đào tạo trường đại học đang gặp nhiều thách thức

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mà chủ đạo là kết nối và công nghệ số tạo môi trường học tập mở đang đặt ra yêu cầu các trường đại học theo mô hình truyền thống – quản lý và điều hành mang tính hành chính như các trường đại học công lập hiện nay phải thay đổi.

Trường không chỉ đóng khung trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng thí nghiệm, mà phải mở rộng kết nối với doanh nghiệp, với xã hội để trở thành một hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của các bên có lợi ích liên quan. Bài viết làm rõ sự thay đổi của quản trị đại học trong bối cảnh mới, từ đó đưa ra những đề xuất cho các trường đại học ở Việt Nam về đổi mới mô hình tổ chức bộ máy.

Quản lý đào tạo trường đại học (gọi chung là quản lý đại học) là một hệ thống được thiết lập và thực hiện trong các trường đại học phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội đương đại.

Quản lý đào tạo trường đại học dựa vào những nguyên lý và thông lệ hướng đến việc trường đại học thực hiện được sứ mệnh của mình và thực hiện cải tiến liên tục các mặt hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các bên liên quan. Các nguyên lý quản lý này có thể theo quy trình hay dựa trên kết quả đầu ra với các tiêu chí cụ thể để các bên liên quan có thể giám sát các hoạt động của trường đại học.

Mặt khác, quản lý đào tạo trường đại học cũng cần tuân thủ các nguyên tắc mang tính bắt buộc được các cơ quan quản lý nhà nước hay cơ quan chủ sở hữu ban hành nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản lý và hoạt động. Do vậy, một trong những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến mức độ của quản trị đại học ở Việt Nam hiện nay là tìm ra một mô hình tổ chức bộ máy phù hợp. 

blank
Quản lý đào tạo trường Đại học – 1 cách quản lý đơn giản, hiệu quả

Quản lý đào tạo trường đại học bằng giải pháp 4.0

Các trường đại học trước thập niên 80 của thế kỷ trước với nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục mang tính đơn ngành nhằm tạo ra những người lao động lành nghề (Đại học 1.0); Trước những năm 1990 đã đào tạo liên ngành nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là những lao động có tri thức, có chất lượng cao về chuyên môn (Đại học 2.0)

Sau những năm 1990 cho tới những năm đầu thế kỷ XXI, các trường đại học không chỉ là cơ sở giáo dục và nghiên cứu khoa học, mà trở thành các trung tâm đào tạo tri thức mới, đào tạo những người có kiến thức đa ngành có thể tạo ra kiến thức mới (Đại học 3.0).

Kể từ sau những năm 2000 và trong giai đoạn của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, đại học có sứ mệnh đổi mới và tạo ra các giá trị mới nhờ không gian đổi mới sáng tạo, liên kết vạn vật, xuyên ngành và học tập mọi nơi. Sản phẩm đại học tạo ra lúc này còn là những doanh nhân và nhà khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo – đại học 4.0.

Quản trị đại học tiên tiến luôn gắn với các yêu cầu hoạt động hiệu quả của đại học nhưng phải đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao để phục vụ cộng đồng. Do vậy, về nội dung quản trị đại học cũng gắn với các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đối với trường đại học nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong thời kỳ của giáo dục đại học 4.0.

Giải pháp 4.0 là giải pháp quản lý đào tạo bằng phần mềm – ứng dụng công nghệ. AppPos là giải pháp đang được tin dùng khi đáp ứng được các yêu cầu cơ bản lẫn nâng cao. Quản lý giảng viên bằng apppos, quản lý sinh viên, quản lý cán bộ giáo dục,… đều được tích hợp trực tuyến trên Apppos.

Phần mềm quản lý sinh viên đầy tiện ích

AppPos được xây dựng với tác vụ quản lý sinh viên là chức năng cơ bản thiết yếu. Sinh viên là lực lượng đông đảo và phúc tạp, khó khăn nhất trong công tác quản lý. Điểm số, tín chỉ, thông tin, khóa học,… tất cả đều sẽ được AppPos hỗ trợ lưu trữ, cập nhật & theo dõi, truy xuất dễ dàng, nhanh chóng & chính xác.

Quản lý giảng viên bằng Apppos chưa bao giờ dễ dàng hơn

Đội ngũ giảng viên của 1 trường đại học chắc chắn sẽ không thể đông bằng lực lượng sinh viên. Vì thế, quản lý giảng viên bằng AppPos không phải là tác vụ khó khăn cho AppPos. Giáo án, thông báo, lịch học, tin khẩn, văn bản, biểu mẫu,… đều sẽ được AppPos thực hiện dễ dàng.

blank
Quản lý đào tạo trường Đại học – 1 cách quản lý đơn giản, hiệu quả

Xem thêm: Apppos quản lý cư dân – 1 giải pháp quản lý chung cư

Xem thêm: Quản lý đào tạo trường Đại học – 1 cách quản lý đơn giản, hiệu quả

Leave a Reply

Web-app programming
Mobile programming
Professional web design
Design services

T: +84 989647782
E: onsm@oshima.vn

G

Call +84 989 64 77 82